להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

הערה 1 למהי סוגיא

חשוב לא  לבלבל בין עולם הפסיקה ההלכתית לבין עולמו הפלורליסטי של התלמוד. זה האחרון איננו טרוד כל כך ב"שורה התחתונה" – הוא רואה את עיקר ייעודו לעורר את הלומד והמתדיין לדילמות ולאפשרויות הפעולה הגנוזות בשאלות החיים הגדולות והקטנות . במקביל לדיון הנורמטיבי באה ה"אגדה" ומעוררת את החוויה והמודעות הרגשית של האדם למורכבות עולמו ובכך היא גם מזינה את הדיון הנורמטיבי האמור.