להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

הערה 6 למהי סוגיא

וגם כאן, העובדה שרק משתתפי הדיון יכולים להציע מקורות ומאפשר קבלת מעין ביבליאוגרפיה אקלקטית ואיכותית כאחד