להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

חברה מעורבת | עמוד דיון

תקציר

חברה מעורבת

האם ניתן להתיר חברה מעורבת?

איסור על חברה מעורבת

איסור על חברה מעורבת

חברה מעורבת אסורה על פי ההלכה ואין דרך להתיר מציאות כזו.

0
חברה מעורבת רק בדיעבד

חברה מעורבת רק בדיעבד

חברה מעורבת אמנם אינה עדיפה על פי היהדות אך כיום המציאות התשנתה ויש להשלים עם שינוי זה.

0
חברה מעורבת לכתחילה

חברה מעורבת לכתחילה

חברה מעורבת היא הדרך העדיפה והבריאה לנהל חברה.

0

סיכום

הדיון