להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

פניני הלכה | עמוד דיון

תקציר

פניני הלכה

הרב מלמד על שירת נשים

האוסרים

האוסרים

1. מה הנימוק המרכזי של בעלי עמדה זו
2. מהו המקור העיקרי לעמדה זו
3. אלו קושיות יש על עמדה זו
4. כיצד ניתן לתרץ קושיות אלו
המתירים

המתירים

1. מה הנימוק המרכזי של בעלי עמדה זו
2. מהו המקור העיקרי לעמדה זו
3. אלו קושיות יש על עמדה זו
4. כיצד ניתן לתרץ קושיות אלו
מותר רק ברדיו

מותר רק ברדיו

1. מה הנימוק המרכזי של בעלי עמדה זו
2. מהו המקור העיקרי לעמדה זו
3. אלו קושיות יש על עמדה זו
4. כיצד ניתן לתרץ קושיות אלו
מותר רק בקבוצה

מותר רק בקבוצה

1. מה הנימוק המרכזי של בעלי עמדה זו
2. מהו המקור העיקרי לעמדה זו
3. אלו קושיות יש על עמדה זו
4. כיצד ניתן לתרץ קושיות אלו

סיכום

הדיון