Login

Opening

לשיר בפני ציבור מעורב

לשיר בפני ציבור מעורב

למה הן צריכות לקבור את הכשרון שלהן? חלק מהפוסקים מתירים שירה ממכשיר חשמלי, אפשר לא להופיע ממש בפני קהל מעורב ורק להקליט שירים. קהל הנשים בלבד זה לא באמת הולך ואנשים לא באים למופעים האלה כמו שבאים למופע המיועד לכולם. מי שרוצה באמת לפרוץ צריכה להתפשר על ההלכה. וזה החסרון הגדול, ברגע שהבת מופיעה מול גברים היצירה שלה כבר לא באה ממקום טהור ואמיתי.

0
לשיר בפני נשים בלבד

לשיר בפני נשים בלבד

אנחנו מחוייבות להלכה ורק כך ניתן להביא את היצירה האישית למקום האמיתי.

0
Summary 

למערך השיעור לחץ כאן