להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

כלה נאה וחסודה? | מקורות

דעת בית שמאי

כלה כמות שהיא ..
שהתורה אמרה : "מדבר שקר תרחק " !

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

מחלוקת בית שמאי ובית הלל כתובות י.

Avatar

"מדבר שקר תרחק"

שיעור של הרב יובל שרלו