להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

חברה מעורבת | מקורות

התרחקות מנשים

"צריך האדם להתרחק מן הנשים מאד מאד,
אסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאשה,
ואסור לשחוק עמה להקל ראשו כנגדה או להביט ביופיה…"

קיצור שולחן ערוך קנב ח

מקורות אחרונים באתר

Avatar

התרחקות מנשים

קיצור שולחן ערוך קנב ח

Avatar

חברה מעורבת לכתחילה

נאמני תורה ועבודה