להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

חברות לפני הנישואין | מקורות

התרחקות מנשים

"צריך האדם להתרחק מן הנשים מאד מאד,
אסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאשה,
ואסור לשחוק עמה להקל ראשו כנגדה או להביט ביופיה…"

קיצור שולחן ערוך קנב ח

מקורות אחרונים באתר

Avatar

פרטי התחברות

יוזרים וסיסמאות

Avatar

חברה מעורבת לכתחילה

נאמני תורה ועבודה