להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

מקורות

כיצד מרקדין לפני הכלה?

כיצד מרקדין לפני הכלה?

בית שמאי אומרים:   "כלה כמות שהיא",

ובית הלל אומרים:   "כלה נאה וחסודה".

Page-1-Image-1

כתובות דף י, עמוד א

האם בית שמאי ובית הלל חולקים לגבי כל מקרה של שקרים לבנים?

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים באתר