להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

כלה נאה וחסודה? | מקורות

כיצד מרקדין לפני הכלה?

כיצד מרקדין לפני הכלה?

בית שמאי אומרים:   "כלה כמות שהיא",

ובית הלל אומרים:   "כלה נאה וחסודה".

Page-1-Image-1

כתובות דף י, עמוד א

האם בית שמאי ובית הלל חולקים לגבי כל מקרה של שקרים לבנים?

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

מחלוקת בית שמאי ובית הלל כתובות י.

Avatar

"מדבר שקר תרחק"

שיעור של הרב יובל שרלו