להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

כלה נאה וחסודה? | מקורות

אסור לשקר?

 

"לא תענה ברעך עד שקר"

"לא תכחשו ולא תשקרו"

(שמות כ' , ויקרא יט' )

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

מחלוקת בית שמאי ובית הלל כתובות י.

Avatar

"מדבר שקר תרחק"

שיעור של הרב יובל שרלו