להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

כלה נאה וחסודה? | מקורות

מהר"ל – אלו ואלו

 אי אפשר שיהיה דעת החכמים על דרך אחד,

 

כי כל דבר ודבר אי אפשר שלא יהא בחינה יותר מאחת לדבר אחד.
שאף אם הדבר טמא –  אי אפשר שלא יהיה לו צד בחינה אל טהרה ,
וכן אם הדבר טהור – אי אפשר שלא יהיה לו בחינה מה של טומאה

 

ובני אדם מחולקים בשכל
ואי אפשר שיהיו כל שכלי בני אדם על דרך אחד ..

 

ולכך כל אחד ואחד , מקבל בחינה אחת כפי חלק שכלו
.שאף שהם מחולקים בשכלם מ"מ הם מתאספים יחד
וכאשר הם מתאספים יש בהם כל הדעות המחולקות.

 

מהר"ל באר הגולה – בעלי אסופות (חגיגה ג')

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

מחלוקת בית שמאי ובית הלל כתובות י.

Avatar

"מדבר שקר תרחק"

שיעור של הרב יובל שרלו