להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

נשים בבית הכנסת | מקורות

קדיש אישה – פניני הלכה

ומכל מקום במקומות שהדבר נדרש
ואין חשש שיחליש את המנהגים
וגם אין חשש שהדבר יגרום למחלוקת
רב המקום רשאי להורות שיאמרו קדיש מעזרת נשים

פניני הלכה, תפילת נשים, סימן כ, סעיף י"ט

מקורות אחרונים באתר

Avatar

דבר תורה ע"י אישה

מערך שיעור - מיכל ליקסנברג

Avatar

התורה והחיים – קדיש

מערך שיעור - קדיש נשים