להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

נשים בבית הכנסת | מקורות

קדיש אישה – פני ברוך

"ואם לא השאיר בן אלא בת יש אומרים שיכולה הבת לומר קדיש במניין בביתה…
אבל כל הפוסקים חולקים על זה וכתבו שאין לה לומר קדיש"

פני ברוך, סימן ל"ד, סעיף כ':

מקורות אחרונים באתר

Avatar

דבר תורה ע"י אישה

מערך שיעור - מיכל ליקסנברג

Avatar

התורה והחיים – קדיש

מערך שיעור - קדיש נשים