להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

כלה נאה וחסודה? | מקורות

ר' נחמן – אלו ואלו

"יש מחלוקת שהיא לשם שמים, שהיא באמת דעת גדול מאוד,

יותר מהדעת של השלום…כי באמת זה המחלוקת היא אהבה ושלום גדול.

כי כל הדיבורים מקבלין מן השמים כי שם כל הדיבורים,
כמו שכתוב 'לעולם ה' דברך ניצב בשמים,
והדיבורים שמקבלין מן השמים, מקבלין מן הרעמים…
וכל הדיבורים שמקבלין משם..אין לגנות את המקבל אף אם אין הלכה כמותו,
מאחר שקיבל מן השמים.
ועל כן באמת 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים'.
ומה שאין הלכה כמותו, זה אי אפשר לנו להבין ולהשיג.
כי זה בחינת רעמים, שמשם קיבל הדיבורים, שעליהם נאמר 'ירעם אל בקולו נפלאות'.
דהיינו שהם באמת נפלאות תמים דעים.

ואי אפשר לנו להשיג זאת כי זה בחינת דרכי ה' שאי אפשר להשיג."

פירושו של הרעם הוא הרעש שעושה החידוש שיורד לארץ בעולם.
הרב שג"ר מסביר שפירושו של ר' נחמן מבחינה מסויימת גדול משל הראי"ה בקשר למחלוקות.
אצל הראי"ה בא כל פרט למקומו כשמתבוננים בשלם.
אצל ר' נחמן יש לו מקום כפרט כל הזמן בו זמנית לעמדות אחרות ואפילו סותרות.
בתקופה הפוסט- מודרנית ניתן להבין יותר את הטענה הזו.

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

מחלוקת בית שמאי ובית הלל כתובות י.

Avatar

"מדבר שקר תרחק"

שיעור של הרב יובל שרלו