להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

שירת נשים | מקורות

שירת נשים – בירור מקיף

בגמרא ברכות מובאים דברי שמואל "קול באשה ערווה". וביארו המפרשים שאין הכוונה לדיבור אלא לזימרה,
משום שקול זימרה חושף את מעמקי הנפש יותר מאשר קול הדיבור,
ולכן מגדרי צניעות שאשה לא תחשוף את קול שירתה בפני גברים.
אנו כמובן מדגישים שאין הכוונה לומר ח"ו שיש גנאי בקול האשה,
[אלא להיפך, דווקא מתוך הצד העמוק שקול זמרתה חושף, ישנו חשש שאם תזמר בנוכחות גברים זרים,
תווצר קרבה מוגזמת שעלולה ליצור קשר לא רצוי],
ולכן אסור חכמים על האיש לשמוע קול אשה זרה שגילה מעל אחת עשרה
(אנו כן רוצים לשמוע את קול האשה שלנו,
אנו רוצים שנדבך יפה זה ישמר לחיק המשפחה ויופיע במקום הנכון ובעוצמה הנכונה).

להמשך קריאה לחץ כאן

מקורות אחרונים באתר