להתחברות

השתלמות מחשבת ישראל

שירת נשים | מקורות

מקרא (1)

שירת נשים בתנ"ך

בית מדרש תבונה
המשך

תלמוד (5)

קול באישה – בבלי

תלמוד בבלי, ברכות כ"ד ע"א
המשך

קול באישה – ירושלמי

תלמוד ירושלמי, חלה פ"ב ה"א
המשך

הדיון בגמרא על קול באישה ערווה

תלמוד בבלי, ברכות כ"ד ע"א
המשך

זמרי נשי – כאש בנעורת

תלמוד בבלי, סוטה מ"ח, ע"א
המשך

שאילת שלום אישה

תלמוד בבלי, קידושין ע', ע"א
המשך

הלכה (14)

דעת הרמב"ם

רמב"ם, הלכות איסורי ביאה כ"א, ב'
המשך

קדיש אישה – פני ברוך

פני ברוך, סימן ל"ד, סעיף כ':
המשך

קדיש אישה – פניני הלכה

פניני הלכה, תפילת נשים, סימן כ, סעיף י"ט
המשך

דעת הראש

הרא"ש על ברכות - ג, לז
המשך

דעת הראב"ד

ספר מאורות כ"ה, א'
המשך

דעת הבן איש חי

בן איש חי, בא י"ג
המשך

דעת השרידי אש

שו"ת שרידי אש ב', ח'
המשך

דעת המתירים

בתוך "פניני הלכה"
המשך

אגדה (0)

אין מקורות

מחשבת ישראל (0)

אין מקורות

עיתונות ותרבות כללית (7)

מערכי שיעור (10)

"רק רוצה לשיר"

מערך שיעור - שירת נשים
המשך

אמנות מול צניעות

מערך שיעור - שירת נשים
המשך

שירת נשים לעומת צדקה

מערך שיעור - שירת נשים
המשך

דתיה שאוהבת לשיר

מערך שיעור - שירת נשים
המשך

התורה והחיים – קדיש

מערך שיעור - קדיש נשים
המשך

יציאת חייל בשירת נשים

מערך שיעור - רועי חן
המשך

בריחת הרב קוק משירת נשים

מערך שיעור - ליאור זיתוני
המשך

שירת נשים בהשתלמות

מערך שיעור - יציאה מטקס
המשך

דבר תורה ע"י אישה

מערך שיעור - מיכל ליקסנברג
המשך