Login

Opening

סיינפלד צודק

סיינפלד צודק

אי אפשר לומר לחבר את האמת
על חברתו בזמן שהם יוצאים

1
קרימר צודק

קרימר צודק

חייבים לומר את האמת לחבר על חברתו
דווקא בזמן שהם יוצאים

1
Summary 

אפשר ליצור ענין ומוטיבציה אצל התלמידים

 

על ידי הבאת דוגמא מחייהם – כמו למשל האם לומר את כל האמת לידיד

כאשר ניתן לחשוב על הדילמה
ולראות שהמחלוקת שלבית שמאי ובית הלל בגמרא
יכולה לעזור בפתרון הדילמה